Scouts

De scouts “draaien” iedere zaterdag van 13:30 t/m 16:00. Scouts zijn 11 tot 15 jaar oud en trekken er zelfstandig als patrouille of groep op uit. Tijdens de draaidagen maak zij gebruik van het “scouting assortiment” in de meest brede zin van het woord, van houthakken tot pionieren en van vuur stoken tot hiken. Traditie getrouw sluiten zij het jaar af met als hoogtepunt het zomerkamp!